Something that helps you to know about me

Lúc này rõ là chỉ muốn “phắng” (tarot analyze)

Bạn gọi, rủ ra cà-phê. Đi.

Vào đến quán, tôi than “Tuột mood, chả muốn làm gì!”

Hắn: “Bốc một lá bài (tarot) đi”.

Hết hồn!

WASH AWAY YOUR BURDEN

As you have moved through life, you have undoubtedly experienced moments that have inspired feelings of regret, remorse, shame, and guilt. You have made promises you have not been able to keep. You have judged and blamed yourself and others. You have burdened yourself with feelings born of acts that cannot be undone, but still bind you to the past. It is time to forgive. It is time to lie down in the healing waters and let them wash away your burdens so you can move forward with spirit cleansed.

Messenger Oracle Card - Wash Away Your Burdens

Lá bài WASH AWAYS YOUR BURDEN trong bộ bài Messenger Oracle (Nguồn: http://www.dreamsofgaia.com/)

Đây là lúc nằm xuống dưới làn nước mát để nó chữa trị và làm sạch những gánh nặng, rồi mình mới có thể bước đi tiếp với tinh thần sạch sẽ, thoải mái.

>> Dịch ra là… ra hồ bơi hoặc biển nằm nghỉ chơi cho thoải mái. (Dịch bá đạo!)

 

Tôi lại quay lại laptop, tiếp tục gõ lạch cạch proposal đang còn dở. Thằng bạn tiếp tục nói nhiều thứ gì đó. Tôi vừa trò chuyện vừa gõ. Gõ xong dừng lại. “Chán quá, muốn bỏ việc”.

Lại bốc một lá tarot khác.

TIME TO REFLECT

Have you been rushing along, living from one moment to the next without thought or care? Have you failed to notice and acknowledge all that you have achieved and accomplished? Stop. Take a moment to pause and reflect upon all that has happened and all that is happening. See how you have grown. See all you have succeeded in accomplishing. Acknowledge and delight in your journey and understand how it has played a part in creating the you who lives in the present.

Messenger Oracle TIME TO REFLECT

Lá bài TIME TO REFLECT trong bộ bài Messenger Oracle (Nguồn: http://www.dreamsofgaia.com/)

Hứ! Nghĩa là “bà làm đủ quá rồi. Đừng có làm nữa. Giờ là lúc ngồi chiêm nghiệm thành công và những điều mình đạt được”.

>> Tui dịch: Phải rồi, giờ kiếm resort nào đó nghĩ và ngẫm thôi.

 

Lại gõ, rồi dừng lại. “Khoảng 2-3 tuần gần đây, tui luôn có cảm giác có 2 con Hà. Một con Hà bình thường bạn đang nói chuyện. Một con Hà khác thì ngược lại. Nó bảo tui, tui không phải sinh ra để làm cái nghề tui đang làm… Cảm giác mơ hồ lắm nên tui không biết con Hà kia là ai”.

Lại bốc một lá.

NOURISH THE SOUL

Drink in life. Use your senses to explore your world – to see, touch, taste, smell, hear and experience all that is within you and around you. Your journey through life is meant to be a sensory experience. Your life is meant to be a rainbow of colour, full of motion and sound. It is not meant to be a bland, tasteless existence of simple black and white. Be sensual. Explore yourself and your world every day and nourish your soul with every moment.

Messenger Oracle card NOURISH THE SOUL

Lá bài NOURISH THE SOUL trong bộ bài Messenger Oracle (Nguồn: http://www.dreamsofgaia.com/)

Hắn: “Chời ơi, con kia là linh hồn của bà! Không phải con Hà nào cả. Bà phải nuôi dưỡng nó, phải nói chuyện với nói, phải lắng nghe nó”.

Hơ???

Lại vừa gõ vừa tám. Tôi nói đùa: “Chắc bỏ nghề này, đi làm giáo viên yoga quá”, rồi cười ha ha. Hắn lôi bộ bài đã cất trong túi ra, bảo tui bốc tiếp.

SEE YOURSELF IN NATURE

You are born of man and woman, but humanity is born of the natural world. Now is time to reconnect. Look out into the natural world. Explore your world and you will see who you are. Peel away all judgement and dogma born of man and see your truest nature mirrored in the beautiful world around you. See that your emotions are like the weather, and that your senses reach into the sky and earth like the branches and roots of the trees. See yourself in nature and nature within yourself.

Messenger Oracle Card - See Yourself In Nature

Lá bài SEE YOURSELF IN NATURE trong bộ bài Messenger Oracle (Nguồn: http://www.dreamsofgaia.com/)

Lại đúng. Nó bảo tui được sinh ra bởi con người, nhưng tui thuộc về thiên nhiên. Đây là lúc tui cần phải quay lại nơi tôi thuộc về. Về nơi đó, tui mới thấy được tui.

>> Dịch là: tìm một nơi nào đó gần với thiên nhiên, một cái resort chẳng hạn, rồi… tập yoga trong đó.

 

Hắn lại cất bộ bài vào, bảo là đi về. Nhưng rồi lại lôi ra, “bốc một lá đi”, dù tui không hỏi.

YOU WERE BORN TO CREATE

You were blessed with the ability to create with thought, intention, action, and emotion. Be conscious of your power and aware of what your actions and reactions create within and around you. Cherish this gift and use it in both a wise and productive manner. Create beauty, and inspire a desire within others to do the same. Create a future that both fulfils and delights. Do what you were born to do.

Messenger Oracle Card - You Were Born To Create

Lá bài YOU WERE BORN TO CREATE trong bộ bài Messenger Oracle (Nguồn: http://www.dreamsofgaia.com/)

Hắn: “Hiểu rồi heng. Bà phải tạo ra những thứ đẹp đẽ và truyền cảm hứng đó cho người khác.”

Tôi dịch: Yoga đẹp đẽ mà.

Rồi cũng tính tiền đi về.

Chắc nên nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó, rồi về làm giáo viên yoga.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *