Something that helps you to know about me

Cho người làm quảng cáo

Một số mẫu quảng cáo bao cao su và tuyên truyền sử dụng sản phẩm này, sưu tập từ website Ads of The World.

Xem để thấy người ta sáng tạo thế nào cho sản phẩm nhạy cảm này. Có những mẫu đơn giản, dễ hiểu. Có những mẫu khá tinh tế. Lại có những mẫu lại rất táo bạo.

(Hình được sắp xếp theo nhóm)

 

Photobucket - Quảng cáo sáng tạo

 

 Quảng cáo sáng tạo

 

 Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

 

Quảng cáo sáng tạo

Quảng cáo sáng tạo

Quảng cáo sáng tạo

Quảng cáo sáng tạo

 

Còn nhiều nữa. Nếu ai muốn tìm hiểu thì truy cập website. Có rất nhiều quảng cáo sáng tạo lắm.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *