Enter Keyword here..

And press enter.

Điện thoại Docomo hay khúc hát của rừng xanh?

Tôi cực kỳ ấn tượng với những phim quảng cáo điện thoại Docomo này. Bất ngờ đến phút cuối.

điện thoại Docomo Touch Wood SH-08
Điện thoại Docomo Touch Wood SH-08

Không phải ai cũng có thể làm ra một TVC như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *