Something that helps you to know about me

Ngón tay thoải mái cùng Galaxy Tab 2

Dùng mobile (phone, tablet…) là phải dùng ngón tay. Với Samsung Galaxy Tab 2, các ngón tay của bạn sẽ được thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn nhờ màn hình rộng hơn (và công nghệ cảm ứng đa điểm nhanh nhạy như “Táo Sâu”?)

Cái TVC này ấn tượng thật!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *