Something that helps you to know about me

Macro chiều Chủ nhật

Rảnh rỗi, “xách” xe chạy 12 cây số chỉ để chụp những tấm hình macro này.
#1.

(Hoa này hình như là hoa cát thì phải)

 

#2

Chưa nhớ tên hoa gì

 

#3

Hoa chuồn chuồn

Hoa chuồn chuồn

 

#4

Hoa chuồn chuồn

Hoa chuồn chuồn

 

#5

Hoa... không biết tên

Hoa… không biết tên

 

#6

Hoa... không biết tên

Hoa… không biết tên

 

#7

Hoa súng

Hoa súng

 

#8

Quỳnh vàng

Quỳnh vàng

 

#9

Hoa... tò he! Hehe. Tấm này chụp đầu tiên nè. Thích nhất đó.

Hoa… tò he! Hehe. Tấm này chụp đầu tiên nè. Thích nhất đó.

 

1 Comment

  1. 22/06/2015    

    Chưa xem qua hết nhưng hình mô chị chụp cũng xinh hết chị Hà ui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *