Enter Keyword here..

And press enter.

Đọc sách PR, nói chuyện quản lý

Hôm trước đọc “Tôi PR cho PR” của DiLi, “moi” được đoạn này. Ghi lại đây để nhớ mà thực hành (thực ra hổng biết thực hành nổi không).

Tháp nhu cầu của Maslow
Tháp nhu cầu của Maslow

 

Ở đầu cuốn sách, tôi có nhắc đến thuyết Năm nhu cầu của nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow, một học thuyết tuyệt vời không chỉ áp dụng cho quản lý con người trong mọi lĩnh vực và còn trong thiết lập quan hệ ngoại giao và cả tình yêu, hôn nhân.

Con người ai cũng có năm nhu cầu và nếu một công ty trả cho nhân viên lương thưởng hậu hĩnh vả bảo hiểm y tế đầy đủ thì nhân viên đó mới chỉ được thỏa mãn hai nhu cầu cơ bản trong Tháp Năm nhu cầu.

Một kế hoạch PR nội bộ hoàn hảo cần phải thỏa mãn ba nhu cầu sau dùng của nhân viên trong công ty đó: Nhu cầu giao tiếp, được tôn trọng, và được khẳng định, thể hiện bản thân.

Khi cả năm nhu cầu của con người được thỏa mãn, đảm bảo anh ta không còn thiết ngó ngàng đến nơi nào khác nữa, anh ta sẽ hết lời ca ngợi “ngôi nhà chung” khiến cho người ngoài công ty ai cũng ngưỡng mộ và ước ao được làm việc ở đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *