Câu này thật ra chẳng mới mẻ gì. Nhưng ở một thời điểm nào đó, mình hiểu thấu nó hơn hẳn những thời điểm khác. Và cũng vì thế, mình hiểu bản thân hơn, hiểu thế giới hơn, rồi lại càng thấy cuộc sống dễ dàng hơn, đơn giản hơn.

Đúng, nếu chúng ta muốn gì đó, hoặc thứ gì đó là quan trọng với chúng ta, chúng ta tìm mọi cách để thực hiện cho bằng được điều ta muốn, thậm chí là những cách bất lương nhất. Còn khi chúng ta không muốn thì có một ngàn không trăm lẻ một lý do để từ chối.

Vì thế, khi bạn thực sự mong muốn, khát khao một điều gì đó, hãy nói ra. Vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn tìm ra cách đạt mong muốn. Còn khi chỉ nói “muốn” cho vui miệng, cho có với thiên hạ, tức là không thực sự mong muốn, thì tất nhiên là chẳng được gì rồi. Mà không mong, không cầu thì không được là đúng rồi.

Chung quanh mình, có những người với mong muốn, khát khao mãnh liệt, họ cố gắng hết sức để đạt được điều họ mong. Và họ đạt thật. Mình ngưỡng mộ không phải vì những thứ họ đạt mà là chính quyết tâm của họ, chính sự phấn đấu cho mục tiêu của họ.

Và cũng có người chỉ muốn cho vui miệng, nên khi có cách thì không muốn làm mà toàn tìm lý do. Mình cũng gặp nhiều. Với tính nhiệt tình kèm tử tế, mình hay chia sẻ nhiều cách để đạt được mong muốn, tất nhiên là trong khả năng, chuyên môn, kinh nghiệm của mình, nhưng mà thấy người ta không làm mà cứ biện hết lý do này đến lý do nọ. Nên mình chán chả buồn nói. Coi như có duyên không nợ. Mình xong việc mình là chia sẻ. Còn có đón nhận hay không là việc của họ.

Thứ chúng ta có thể kiểm soát là bản thân mình. Còn lại thế giới ngoài kia thì chúng ta không kiểm soát được đâu.

Tìm cách hay tìm lý do đều là do mình quyết định.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment