Phải chăng “Cho Là Nhận”?

Mình không tưởng tượng nổi một con ma ngủ như mình lại có thể “hy sinh” 1,5 tiếng… ngủ trễ để “ngốn” một lèo hết cuốn sách “Cho Là Nhận” nằm trên kệ… 80 năm rồi. Đọc xong thấy mình… giàu chán, thấy mình không khô khốc, không đo thành công bằng vật chất như anh chàng môi giới trẻ thành đạt.…