Something that helps you to know about me

Coca-Cola Happy Truck đã đến Việt Nam

 

happiness-truck-lan-dau-den-viet-nam

Vừa mới thấy bạn bè chia sẻ clip này. Vẫn là Coca-Cola với sự sáng tạo không ngừng, nhưng lần này là Việt Nam.

Happy Truck đã đến Việt Nam, từ… Tết. (Mình lạc hậu quá!)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *