Vài năm trước, trong một phiên chữa lành, mình được giới thiệu đọc cuốn “Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn” của Charles Whitfield. Mình đã mua về rồi để đó, đến giờ vẫn chưa đụng vào.

Thế mà sao đó rồi chọn ngay cuốn “Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong” của Robert Jackman. Cũng là chữa lành đứa trẻ cả, nhưng đọc cuốn nào thì “rì-viu” cuốn đó thôi.

Ai trong chúng ta cũng có những hành vi, suy nghĩ mà đôi khi chúng ta không giải thích được hoặc chúng ta nhận ra nhưng không biết cách thoát ra. Ví dụ như tại sao một người phụ nữ nào đó cứ quen mãi một tuýp đàn ông có một hoặc một vài tính cách nào đó mà cô ấy không ưa; cứ thoát khỏi ông này lại gặp ngay ông khác y chang. Ví dụ như là tại sao một người đàn ông trưởng thành nào đấy có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, công việc ổn định, được tôn trọng mà luôn cảm thấy mình bất tài, vô dụng…

Tất cả đều do một tổn thương nào đấy ở lúc còn nhỏ. Từ tổn thương đó mà hình thành nên tính cách, suy nghĩ, hành vi đến lúc lớn mà vẫn không biết. Một cặp cha mẹ hay cãi nhau sẽ làm cho đứa trẻ tưởng rằng chính nó là nguyên nhân gây tranh cãi. Thế là nó cố gắng để thay đổi, để ba mẹ không cãi nhau. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì ba mẹ vẫn cãi nhau (vì lý do riêng của người lớn). Vậy là đứa trẻ tự cho mình là người có lỗi, người gây ra các cuộc tranh cãi. Và chúng mang “hành trang” đó đến trưởng thành và nghĩ rằng sự rụt rè, thu mình, sự bất tài, cảm giác tội lỗi… là những hành động, hành vi của phần người lớn.

Sách đưa ra một số câu chuyện thật và viết theo cách hướng dẫn để người đọc có thể tự tìm ra, nói chuyện, an ủi và chữa lành chính đứa trẻ bên trong của mỗi người. Sách không nói lý thuyết nhiều quá mà đi vào thực hành.

Nếu bạn đang cần giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống của mình, có thể tìm đọc sách này.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment