Dove Canada “chơi khăm” designers

Real Beauty” (“Vẻ đẹp thực sự“) đã trở thành “trademark” của Dove – nhãn hàng giành cho phụ nữ. Với Dove, phụ nữ luôn đẹp khi họ là chính họ, khi họ không cần phải makeup, khi họ không cần phải dressup, khi họ không cần phải dùng photoshop để chỉnh sửa ảnh.

Mới đây, Ogilvy Toronto đã giúp Dove Canada thực hiện một chiến dịch “nói không với photoshop”. Họ tạo ra một “action” (chẳng biết trong photoshop gọi là gì) hỗ trợ người làm photoshop xử lý ảnh nhanh-gọn-lẹ các tấm ảnh, cụ thể là làm cho da đẹp hơn, gọi là “Beautify“. Họ đăng phần mềm lên các trang mà những designer thường hay đến.


Họ download về dùng. Điều họ không ngờ, thay vì giúp cho ảnh đẹp hơn chỉ với 1 click như giới thiệu, “action” này biến những tấm ảnh đã được photoshop trở về nguyên gốc.
Đừng bóp méo nhận thức của chúng tôi về vẻ đẹp thực sự“.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment