Dùng mobile (phone, tablet…) là phải dùng ngón tay. Với Samsung Galaxy Tab 2, các ngón tay của bạn sẽ được thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn nhờ màn hình rộng hơn (và công nghệ cảm ứng đa điểm nhanh nhạy như “Táo Sâu”?)

Cái TVC này ấn tượng thật!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment