Sự sáng tạo không bao giờ là giới hạn

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình nghĩ một cái billboard có thể mang đến hiệu quả kinh khủng như thế. Bạn nên xem để biết nó sáng tạo đến mức nào.

Creative billboard in Peru / Billboard sáng tạo

Lima ở Peru là một sa mạc khô cằn. Lượng mưa hàng năm chỉ 0.51 inches trong khi độ ẩm lại cao đến 98%.

Billboard sáng tạo này được Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ UTEC dựng lên nhằm mục đích biến độ ẩm thành nước sạch. Và lượng nước mà billboard tạo ra được trong 3 tháng9.450 lít, tương đương lượng nước tiêu thụ của hàng trăm hộ mỗi tháng.

Choáng!

Choáng vì công nghệ.

Choáng vì tính nhân văn của một billboard.

Choáng vì sự sáng tạo vô hạn của con người.

Choáng tất!

(Nguồn: www.upworthy.com)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment