Cho người làm quảng cáo

Một số mẫu quảng cáo bao cao su và tuyên truyền sử dụng sản phẩm này, sưu tập từ website Ads of The World.

Xem để thấy người ta sáng tạo thế nào cho sản phẩm nhạy cảm này. Có những mẫu đơn giản, dễ hiểu. Có những mẫu khá tinh tế. Lại có những mẫu lại rất táo bạo.

Condom Ads

Còn nhiều nữa. Nếu ai muốn tìm hiểu thì truy cập website. Có rất nhiều quảng cáo sáng tạo lắm.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment