Đầu năm nói chuyện dùng Facebook khôn ngoan.

Chuyện là ai cũng biết Facebook thu thập nhiều thông tin, công khai một số thông tin được phép của người dùng (tên, tuổi, nơi ở, chỗ làm, công việc…) và ẩn một số thông tin khác (CMND, thói quen, hành vi…).

Một số thông tin bị lộ là do FB. Còn một số khác là do chúng ta bất cẩn trong việc chia sẻ khiến kẻ xấu có thể lợi dụng những thông tin đó để làm gì không ai biết. Vì thế, hãy tự bảo vệ quyền tư của mình bằng một số cách.

  1. Không nên check-in thường xuyên ở những địa điểm riêng tư như nhà riêng, cơ quan/ công ty, trường học. Kẻ xấu có thể theo dõi bạn để biết thói quen có mặt của bạn ở những nơi này.
  2. Không nên chia sẻ thông tin cá nhân như số CMND, số điện thoại, địa chỉ nhà chính xác, số thẻ ngân hàng, biển số xe… dưới bất cứ hình thức nào (chữ viết, ảnh chụp, ảnh scan…). Nghe hơi thừa nhưng mình thấy một số bạn vẫn bất cẩn vậy. Trước khi đăng FB, hãy che những khu vực “nhạy cảm”.
  3. Hãy che tên trường học, logo đồng phục trường hoặc bất cứ thứ gì là đặc điểm trường học của con trẻ trước khi post hình chúng lên FB. Nhiều trường hợp trẻ con bị bắt cóc là “nhờ” sự nhiệt tình kèm ngu dốt của ba mẹ.
  4. Che mặt người không liên quan trước khi post hình:
  • Hình chụp ở các điểm công cộng thường bị dính mặt người khác. Hãy tôn trọng họ và tôn trọng mình bằng cách xóa hoặc che mặt họ. Luật pháp VN chưa khắt khe nên chúng ta thường bỏ qua, chứ ở nước ngoài, người ta kiện chết.
  • Hình chụp con trẻ của mình với bạn bè thì cũng che mặt các bạn trước khi post để bảo vệ con người ta, trừ trường hợp ba mẹ các bạn ấy cho phép, đồng ý.
  • Hình chụp chung với bạn bè cũng vậy. Không phải ai chụp cũng muốn được post. Trước khi post nên nói qua cho họ. Nếu ai không đồng ý thì che mặt họ đi.

➖➖➖

Chỉ đơn giản là không nên tự khai những gì không nên khai. Bạn có thể biện hộ rằng FB của bạn chỉ có chế độ bạn bè, không công khai. Nhưng xin thưa, một khi đã đưa thông tin lên internet dù với bất cứ hình thức nào thì sự riêng tư chỉ mang tính tương đối.

Chúc dùng FB an toàn! Hoặc tốt nhất là dẹp luôn, hi hi…

Show CommentsClose Comments

Leave a comment