Không nghĩ có ngày mình lại “đọc” cuộc đời Đức Phật qua tác phẩm này.

Trong lúc mò mẫm vài đầu sách trên Spotify, mình chọn ngay “Đường Xưa Mây Trắng”. Lúc đầu nghĩ chắc viết về văn hóa phương Đông, ai ngờ là cuộc đời của Đức Phật từ một hoàng tử Tất Đạt Đa sống trong cung điện đến Ngài Như Lai nhập niết bàn ở một khu rừng của một xứ nhỏ.

Ảnh: Internet

Nghe xong thấy vài điều thế này:

  • Cách trình bày theo chương khá rõ ràng. Nghe sách như nghe Phật dạy. Mỗi chương là một câu chuyện nhưng cuốn sách vẫn là một dòng thời gian xuyên suốt.
  • Một số pháp mình đã học được từ Làng Mai nên thấy quen thuộc, nhất là Tam Bảo được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách.
  • Có quá nhiều từ Hán Việt hay Phật Ngữ mình không hiểu nổi dù được nói đi nói lại nhiều lần. Vì không hiểu nên không nhớ luôn đó, hớ hớ.
  • Cuộc đời Phật quá dài, có quá nhiều người, đi qua nhiều địa điểm, nên thỉnh thoảng mình bị “loạn” vì các nhân vật “lúc ẩn lúc hiện” không nhớ ai là ai và quan hệ thế nào, còn các nơi Phật đi qua thì mình cũng không nhớ là nơi nào ????

Nhưng nhìn chung, sách cũng hay.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment