Enter Keyword here..

And press enter.

Tà Năng – Phan Dũng Trekking 12/2016

Sau vài lần đi thì cũng có tí kinh nghiệm lẫn có sẵn “đồ chơi” nên chuyến đi Tà Năng – Phan Dũng lần này không lo lắng, soạn sửa gì nhiều, ngoại trừ mua hai cái áo mưa xài một lần (và vẫn dư một cái). Đi đúng nghĩa “xách ba lô lên và đi”, thậm chí còn không suy nghĩ gì.

Before and after. Nói chung ngày nào cũng tươi roi rói dù mệt muốn chết.
Before and after. Nói chung ngày nào cũng tươi roi rói dù mệt muốn chết.

Sau chuyến này phải mua đôi giày mới. Và chuẩn bị cho (những) chuyến tiếp theo.

Lần đầu tiên đăng nguyên một album Tà Năng – Phan Dũng Trekking. Cung đường này cũng nhiều người đi nên chẳng có gì để nói nhiều.

Thôi đọc và xem hình trên Facebook đi. (Trớt quớt hà!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *