Kế hoạch của mình là đi tour Tú Làn Expedition 4D3NHang Va Expedition 2D1N, ngày cuối nghỉ tại khách sạn để hôm sau về Sì Gòn. Trong khi đi Tú Làn, nghe đồn Oxalis sắp mở tour Hang Tiên trong tháng Bảy. Thế là gọi ngay văn phòng, hỏi và đặt tour Hang Tiên 1. Sau đó được biết mình và con bạn mở hàng tour này, là hai con “chuột bạch” của tour. Mở ngoặc, mở hàng ế chắc hai đứa trốn luôn, ha ha…

Hang_Tien_Fairy_cave (10)
Cửa hang (phần tối tối) nhìn từ phía bên kia đồi.
Hang_Tien_Fairy_cave (11)
Lối vào Hang Tiên 1
Hang_Tien_Fairy_cave (5)
Cổng vào cao 90 mét của Hang Tiên 1 nhìn từ bên trong hang
Hang_Tien_Fairy_cave (2)
Lối vào camp site. Hoặc đi ngang suối, ngắn hơn.
Hang_Tien_Fairy_cave (1)
Suối đẹp chụp từ camp site.

“Chuột bạch” có cái thú vị của “chuột bạch”. Đường đi còn mới, chưa mòn. Lá cây khô còn nhiều, đi dễ trượt, mà vui. Cây cỏ hai bên còn chưa được phát hết, nên vừa khám hang động lại vừa phá bớt cây, gai, gỗ mục. “Chuột bạch” lại được lựa chọn chứ không đi theo lịch trình, lúc hướng này, khi hướng khác, lúc tính ăn trước, xem hang sau, rốt cục thành xem hang trước, ăn sau.

Hang_Tien_Fairy_cave (14)
Cửa sau của Hang Tiên 1, nhìn từ trong ra,  lối qua Hang Tiên 1
Hang_Tien_Fairy_cave (12)
Cửa sau của Hang Tiên 1 nhìn từ trong ra, khi còn xa xa

Hang Tiên 1 có lối vào “bao lớn”: cao 90m. Bên trong có nhiều cái hay ho lắm. Mà hay sao thì khó nói. Bảo so sánh với hang khác cũng khó, vì mỗi hang có một vẻ đẹp khác nhau. Cửa hang phía bên kia cũng rộng, cao chừng 40m, để đi qua Hang Tiên 2. Nói chung, muốn đi Hang Tiên 2 thì phải đi xuyên qua Hang Tiên 1.

Hang_Tien_Fairy_cave (9)
Đá đẹp quá
Hang_Tien_Fairy_cave (8)
Đá đẹp nữa
Hang_Tien_Fairy_cave (7)
Phân dơi cũng đẹp nốt, dù hôi rình
Hang_Tien_Fairy_cave (6)
Đá trong hang
Hang_Tien_Fairy_cave (13)
Khối đá đẹp. Có hai cái bóng người càng đẹp.

Sâu trong hang có nhiều phân dơi. Hơi thối. Hic. Có khi nên gọi là Hang Tiên Dơi, ha ha… Đá bén lắm, có nhiều lỗ tròn ủm, xinh xinh, được tạo ra bởi axit trong phân dơi.

Dù là tour đầu tiên với những trải nghiệm thú vị cho khách nhưng các dịch vụ còn lại đều theo chuẩn Oxalis Adventure Tours: tour guide, porter, ăn uống, hướng dẫn, vệ sinh môi trường…

Hang_Tien_Fairy_cave (4)
Đoàn “thám hiểm” before & after. Team 5 người: 2 con “chuột bạch”, 1 guide và 2 porters. Đi hết gần 7 tiếng, nhanh hơn so với dự tính.
Hang_Tien_Fairy_cave (3)
Nhân vật chính sau một ngày “vất vả”, ha ha…

Túm lại, có dịp ra Quảng Bình thì nên thử. Tóm thứ hai, post không được tài trợ, khỏi hỏi, hê hê…

Show CommentsClose Comments

Leave a comment