No Matter What

boyzone - westlife
Someone said they looked alike. Do they? Do you?

Anh không quan tâm
Điều người ta nói
Việc họ đang làm
Anh chỉ tin mình

Anh không lo sợ
Lối người dẫn bước
Vì anh tin rằng
Ta có lối riêng

boyzone - westlife
Boylife or Westzone?

Niềm tin là thật
Anh vẫn là anh
Và yêu em mãi
Dù đời đổi thay

Anh bảo vệ em
An toàn, mạnh mẽ
Bão giông cuộc đời
Không làm em sợ

Dù mặt trời tắt
Bầu trời chẳng xanh
Dù đời kết thúc
Anh vẫn bên em

Một ngày, phát hiện “No Matter What” của Boyzone được cover với sự tham gia của Westlife, thế là nỗi hứng chia sẻ bài này lên blog. Nhưng “rặn” đến mấy ngày mới ra được mấy dòng… luẩn quẩn và thơ thẩn… thờ ở trên. 😀

Show CommentsClose Comments

Leave a comment