Vừa kết thúc cuốn sách thứ hai của Robin Shaman, “Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari”. So với cuốn đầu thì cuốn này cũng không khác nhiều về “concept” lãnh đạo.

Ảnh: Internet

“Lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà liên quan đến hành động. Lãnh đạo không có nghĩa là quản lý mọi sự, mà là phát triển con người.”

Cuốn này thì đề cập thêm về sự lãnh đạo đối với công ty, tổ chức, nhưng vẫn dựa trên cơ bản sự lãnh đạo bản thân.

Ghi chú riêng để nhớ: 8 nguyên tắc của những nhà lãnh đạo thông thái:

1- liên kết nhiệm vụ với mục tiêu.
Nguyên tắc tập trung vào một tương lai truyền cảm hứng

2 – quản lý bằng khối óc, lãnh đạo bằng con tim.
Nguyên tắc trong quản lý nhân sự

3 – khen thưởng định kỳ, không ngừng công nhận.
Nguyên tắc về tinh thần đồng đội.

4 – đón nhận sự thay đổi.
Nguyên tắc trong quản lý khả năng thích ứng và thay đổi

5 – tập trung vào những thứ xứng đáng.
Nguyên tắc trong hiệu quả cá nhân

6 – lãnh đạo bản thân.
Nguyên tắc về nghệ thuật tự lãnh đạo.

7 – thấy điều người khác thấy, nghĩ điều không ai nghĩ.
Nguyên tắc về sự sáng tạo và đội mới.

8 – lãnh đạo để lại di sản cho tương lai.
Nguyên tắc về sự cống hiến và ý nghĩa cuộc sống

Show CommentsClose Comments

Leave a comment